صفحه برقی – CODE: G 307

– صفحه برقی 29 در 52 سانت
– صفحه برقی سرامیکی
– دارای دو المنت
– صفحه کلید لمسی
– دارای سوئیچ اتوماتیک ایمنی (توقف خودکار)
– قدرت حرارتی 9 مرحله ای تا 3000w
– قفل کودک و تایمر دیجیتال
– قابلیت شروع مجدد با تنظیم قبلی
– قدرت المنت کوچک 1200w
– قدرت المنت بزرگ 1800w