سینک گرانیتی – CODE: 161

– سینک گرانیتی دو لگن
– سایز 1160mm×500mm
– عمق لگن 200mm
– دارای سیفون
– درای 2 سال ضمانت